Trustpilot
top of page

Zásady obchoduMuay thai Muay thai Muay thai nejlepší boxerské rukavice 

Protože nám na tom záleží

V unionfighting chceme našim zákazníkům poskytnout ten nejpříjemnější zážitek z nakupování, který je přiměje se do našeho obchodu vracet znovu a znovu. Proto věříme, že naše zásady obchodu by měly být spravedlivé, jasné a transparentní. Níže naleznete seznam všech našich zásad. Pokud nemůžete najít informace, které hledáte – neváhejte nás kontaktovat ještě dnes!Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay thai Muay thai Muay thai Muay thai

Soukromí v boji odborů

Svěřte nám své informace

Děkujeme, že jste se rozhodli být součástí naší komunity v odborovém boji, podnikáte-li jako odborový boj („unionfighting“, „my“, „nás“, „naše“). Zavázali jsme se chránit vaše osobní údaje a vaše právo na soukromí. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se tohoto oznámení o ochraně osobních údajů nebo našich postupů s ohledem na vaše osobní údaje, kontaktujte nás na adrese contact@thegymgeek.co.uk.


Když navštívíte naše webové stránky http://www.unionfighting.co.uk(dále jen „webové stránky“), používat případně naši mobilní aplikaci (dále jen „aplikace“) a obecněji využívat kteroukoli z našich služeb (dále jen „služby“, mezi něž patří webové stránky a aplikace), vážíme si toho, že svěřujete nám své osobní údaje. Vaše soukromí bereme velmi vážně. V tomto oznámení o ochraně osobních údajů se vám snažíme co nejjasněji vysvětlit, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a jaká práva v souvislosti s nimi máte. Doufáme, že si najdete čas na jeho pozorné přečtení, protože je důležitý. Pokud jsou v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nějaké podmínky, s nimiž nesouhlasíte, okamžitě přestaňte používat naše služby.


Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny informace shromážděné prostřednictvím našich Služeb (které, jak je popsáno výše, zahrnují naši webovou stránku a aplikaci), jakož i na veškeré související služby, prodej, marketing nebo události.


Přečtěte si prosím pozorně toto oznámení o ochraně osobních údajů, protože vám pomůže pochopit, co děláme s informacemi, které shromažďujeme.


OBSAH


1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?

3. BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY?

4. PŘEDÁVAJÍ SE VAŠE INFORMACE MEZINÁRODNĚ?

5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

6. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

8. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ NESLEDOVAT

10. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?

11. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?

12. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?


1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?


2. JAK POUŽÍVÁME VAŠE INFORMACE?


Stručně: Vaše údaje zpracováváme pro účely založené na oprávněných obchodních zájmech, plnění naší smlouvy s vámi, dodržování našich zákonných povinností a/nebo vašeho souhlasu.


Osobní údaje shromážděné prostřednictvím našich Služeb používáme pro různé obchodní účely popsané níže. Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracováváme na základě našich oprávněných obchodních zájmů, abychom s vámi uzavřeli nebo splnili smlouvu, s vaším souhlasem a/nebo abychom splnili naše zákonné povinnosti. U každého níže uvedeného účelu uvádíme konkrétní důvody zpracování, na které se spoléháme.


Používáme informace, které shromažďujeme nebo přijímáme:

  • K zasílání marketingových a propagačních sdělení. My a/nebo naši marketingoví partneři třetích stran můžeme použít osobní údaje, které nám zašlete, pro naše marketingové účely, pokud je to v souladu s vašimi marketingovými preferencemi. Například při vyjádření zájmu o získání informací o nás nebo našich Službách, přihlášení k odběru marketingu nebo jiného kontaktování od vás budeme shromažďovat osobní údaje. Z našich marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit (viz „JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ“ níže).

  • Poskytněte vám cílenou reklamu. Vaše údaje můžeme použít k vývoji a zobrazování personalizovaného obsahu a reklamy (a spolupracovat s třetími stranami, které tak činí) přizpůsobené vašim zájmům a/nebo umístění a k měření jejich účinnosti.


3. BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY?


Ve zkratce: Informace sdílíme pouze s vaším souhlasem, abychom dodrželi zákony, abychom vám mohli poskytovat služby, chránit vaše práva nebo plnit obchodní povinnosti.


Vaše údaje, které uchováváme, můžeme zpracovávat nebo sdílet na základě následujícího právního základu:

  • Souhlas: Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali konkrétní souhlas s použitím vašich osobních údajů pro konkrétní účel.

  • Oprávněné zájmy: Vaše údaje můžeme zpracovávat, když je to přiměřeně nutné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů.

  • Plnění smlouvy: Pokud jsme s vámi uzavřeli smlouvu, můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom splnili podmínky naší smlouvy.

  • Právní povinnosti: Můžeme zpřístupnit vaše údaje tam, kde to máme ze zákona, abychom vyhověli platným zákonům, vládním žádostem, soudnímu řízení, soudnímu příkazu nebo právnímu procesu, například v reakci na soudní příkaz nebo předvolání ( včetně reakce na veřejné orgány, aby splnily požadavky národní bezpečnosti nebo vymáhání práva).

  • Životně důležité zájmy: Vaše informace můžeme zpřístupnit, pokud se domníváme, že je to nezbytné pro vyšetření, zabránění nebo přijetí opatření ohledně možného porušení našich zásad, podezření z podvodu, situací zahrnujících potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby a nezákonné činnosti nebo jako důkaz v soudní spory, do kterých jsme zapojeni.

Konkrétněji můžeme potřebovat zpracovat vaše údaje nebo sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:

  • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.


4. PŘEDÁVAJÍ SE VAŠE INFORMACE MEZINÁRODNĚ?


Stručně: Můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat vaše informace v jiných zemích, než je vaše.


Naše servery jsou umístěny uvnitř. Pokud k našim Službám přistupujete zvenčí, uvědomte si prosím, že vaše informace mohou být přeneseny, uloženy a zpracovány námi v našich zařízeních a třetími stranami, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje (viz "BUDOU VAŠE INFORMACE S NĚKÝM SDÍLENY?“ výše), v a dalších zemích.


Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru, pak tyto země nemusí mít nutně zákony na ochranu údajů nebo jiné podobné zákony tak komplexní jako zákony ve vaší zemi. Učiníme však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony.


5. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?


Stručně řečeno: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné ke splnění účelů uvedených v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.


Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom uchovávali vaše osobní údaje déle, než po dobu, po kterou mají uživatelé u nás účet.


Pokud nemáme žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, tyto informace buď vymažeme nebo anonymizujeme, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), bezpečně uchovávat vaše osobní údaje a izolovat je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné jejich vymazání.


6. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?


Stručně řečeno: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizačních a technických bezpečnostních opatření.


Zavedli jsme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim zárukám a snahám o zabezpečení vašich informací však nelze zaručit 100% bezpečnost žádného elektronického přenosu přes internet nebo technologie ukládání informací, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kybernetičtí zločinci nebo jiné neautorizované třetí strany nebudou schopni porazit naši bezpečnost a nesprávně shromažďovat, zpřístupňovat, krást nebo upravovat vaše informace. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů do a z našich Služeb je na vaše vlastní riziko. Ke Službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.


7. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?


Stručně řečeno: Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru a domníváte se, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, máte také právo podat stížnost u místního dozorového úřadu pro ochranu údajů. Jejich kontaktní údaje naleznete zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies... style="line-height: 1.5;" rel="výška-řádku: 1.5;" rel="výška-řádku: 1.5;" rel="výška-řádku: 1.5;" rel="line-height: 1.5;">

Pokud máte bydliště ve Švýcarsku, kontaktní údaje na úřady pro ochranu údajů jsou k dispozici zde: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html<... class="block-component">


Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu contact@thegymgeek.co.uk.


Informace o účtu


Pokud budete chtít kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo svůj účet ukončit, můžete:

  • Přihlaste se do nastavení svého účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet.

Na základě vaší žádosti o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo vymažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Můžeme si však ponechat některé informace v našich souborech, abychom zabránili podvodům, odstraňovali problémy, pomáhali při vyšetřování, prosazovali naše Podmínky použití a/nebo vyhověli platným právním požadavkům.


Odhlášení z e-mailového marketingu: Z našeho seznamu marketingových e-mailů se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na odkaz pro odhlášení v e-mailech, které zasíláme, nebo nás můžete kontaktovat pomocí níže uvedených údajů. Poté budete odstraněni ze seznamu marketingových e-mailů – můžeme s vámi však i nadále komunikovat, například abychom vám zasílali e-maily související se službou, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, abychom mohli reagovat na požadavky na služby nebo pro jiné nemarketingové účely. Chcete-li se jinak odhlásit, můžete:

  • Kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů.


8. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ NESLEDOVAT


Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track ("DNT") nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že preferujete ochranu soukromí, aby nebyly monitorovány a shromažďovány údaje o vašich aktivitách při procházení online. V této fázi nebyl dokončen žádný jednotný technologický standard pro rozpoznávání a implementaci signálů DNT. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.


9. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?


Stručně: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.


Sekce 1798.83 občanského zákoníku Kalifornie, známá také jako zákon „Shine The Light“, umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, jednou ročně a bezplatně od nás požadovat a získat informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují). zpřístupněny třetím stranám pro účely přímého marketingu a jména a adresy všech třetích stran, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám svou žádost písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.


Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet u služby, máte právo požádat o odstranění nechtěných dat, která veřejně zveřejňujete ve službách. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že sídlíte v Kalifornii. Zajistíme, aby se data ve Službách nezobrazovala veřejně, ale uvědomte si, že data nemusí být úplně nebo úplně odstraněna ze všech našich systémů (např. zálohy atd.).


10. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?


Stručně řečeno: Ano, toto oznámení aktualizujeme podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.


Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovaným datem „Revidováno“ a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás upozornit buď viditelným zveřejněním oznámení o takových změnách, nebo vám přímo zašleme oznámení. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.


11. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?


Máte-li dotazy nebo komentáře k tomuto oznámení, můžete nám poslat e-mail na adresu contact@thegymgeek.co.uk nebo poštou na adresu:


Union fight 

11 Magnolia Close

SS8 0GD

__________

__________


12. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?


Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto informace nebo je za určitých okolností vymazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, odešlete formulář žádosti kliknutím na tady. Na vaši žádost odpovíme do 30 dnů.

Být v kontaktu
Man Scanning a Product

Zásady dopravy

Jak to funguje

Zásady dopravy
Děkujeme, že jste navštívili a nakupovali v UNION combat Níže jsou uvedeny smluvní podmínky, které tvoří naše Zásady dopravy.
Zásady vnitrostátní přepravy
Doba zpracování zásilky
Všechny objednávky jsou zpracovány do 2-3 pracovních dnů. O víkendech nebo svátcích objednávky nejsou expedovány ani doručovány.
Pokud zaznamenáváme velký objem objednávek, zásilky se mohou o několik dní zpozdit. Počítejte s dalšími dny na přepravě pro doručení. Pokud dojde k výraznému zpoždění v expedici Vaší objednávky, budeme Vás kontaktovat emailem nebo telefonicky.
Ceny dopravy a odhady doručení
Poplatky za dopravu pro vaši objednávku budou vypočítány a zobrazeny při pokladně.
Občas může dojít ke zpoždění dodávky.
Bojové lodě UNION na adresy po celém světě.
Nabízíme bezplatné doručení do Spojeného království u všech objednávek (pouze pevnina)
POSTCODE MIMO BRITÁNSKOU pevninu
Všechna níže uvedená PSČ mohou způsobit dodatečné poplatky nebo mírné zpoždění objednávek.
• Severní Irsko (BT)
• Skotská vysočina (AB, IV, DD, KW, KA, EH, ML, PA)
• Normanské ostrovy (JE, GY)
• Shetlandské ostrovy (HS, ZE)
• Isle of Man (IM)
• Isle of White (PO)
Potvrzení zásilky a sledování objednávky
Jakmile bude vaše objednávka odeslána, obdržíte e-mail s potvrzením zásilky obsahující vaše sledovací číslo (pokud je k dispozici). Sledovací číslo bude aktivní do 24 hodin.
Škody
UNION fight nenese odpovědnost za jakékoli produkty poškozené nebo ztracené během přepravy. Pokud jste obdrželi objednávku poškozenou, kontaktujte přepravce pro uplatnění reklamace.
Před uplatněním reklamace si prosím uschovejte veškerý obalový materiál a poškozené zboží.
Mezinárodní přepravní politika
Nabízíme celosvětovou dopravu, náklady budou vypočítány při pokladně.
Pokud si od nás objednáte ze zemí mimo Spojené království, může být nutné zaplatit dovozní cla a daně, abyste dostali svůj balíček. Tyto poplatky jsou obvykle účtovány, když objednávka dorazí na dodací adresu, a vy budete odpovědní za jejich platbu.
Nemáme žádnou kontrolu nad těmito poplatky a nemůžeme předvídat jejich výši. Pro další informace se prosím před zadáním objednávky obraťte na místní celní úřad.

Další informace
Beverage Mug and a Laptop

Vrácení a refundace

Jak to funguje

Online objednávku můžete zrušit a vrátit do 14 dnů od přijetí z jakéhokoli důvodu. - Náklady na poštovné musí být zaplaceny za mého zákazníka.
Zboží nám musí být vráceno se všemi štítky a obaly v neporušeném stavu a v perfektním stavu.
U položek, které dorazí vadné, máte 30 dní na vrácení položky a vrácení peněz.
V případě jakýchkoliv dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat.

bottom of page