Trustpilot
top of page

Poe eeskirjadMuay thai Muay thai Muay thai parimad poksikindad 

Sest me hoolime

Ametiühinguvõitlusel tahame pakkuda oma klientidele kõige meeldivama ostukogemuse, mis paneb neid ikka ja jälle meie poodi tagasi tulema. Seetõttu usume, et meie poepoliitika peaks olema aus, selge ja läbipaistev. Allpool leiate kõigi meie eeskirjade loendi. Kui te ei leia otsitavat teavet - võtke meiega ühendust juba täna!Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay thai Muay thai Muay thai Muay thai

Privaatsus ametiühingute võitluses

Usaldage oma teave meile

Täname, et otsustasite olla osa meie kogukonnast ametiühinguvõitluses, äritegemises ametiühinguvõitluses ("unionfighting", "meie", "meie", "meie"). Oleme võtnud endale kohustuse kaitsta teie isikuandmeid ja teie õigust privaatsusele. Kui teil on küsimusi või muresid selle privaatsusteatise või meie tavade kohta seoses teie isikuandmetega, võtke meiega ühendust aadressil contact@thegymgeek.co.uk.


Kui külastate meie veebisaiti http://www.unionfighting.co.uk("Veebisait"), kasutage vastavalt olukorrale meie mobiilirakendust ("Rakendus") ja üldisemalt, kasutage mis tahes meie teenuseid ("Teenused", mis hõlmavad veebisaiti ja rakendust), hindame, et te usaldate meile teie isikuandmeid. Võtame teie privaatsust väga tõsiselt. Käesolevas privaatsusteatises püüame teile võimalikult selgel viisil selgitada, millist teavet me kogume, kuidas me seda kasutame ja millised õigused teil sellega seoses on. Loodame, et leiate veidi aega, et see hoolikalt läbi lugeda, kuna see on oluline. Kui selles privaatsusteatises on tingimusi, millega te ei nõustu, lõpetage viivitamatult meie teenuste kasutamine.


See privaatsusteatis kehtib kogu meie teenuste kaudu kogutud teabe kohta (mis, nagu ülalpool kirjeldatud, hõlmab meie veebisaiti ja rakendust), samuti mis tahes seotud teenuste, müügi, turunduse või sündmuste kohta.


Lugege see privaatsusteade hoolikalt läbi, sest see aitab teil mõista, mida me kogutava teabega teeme.


SISUKORD


1. MIS TEAVE ME KOGUME?

2. KUIDAS ME TEIE TEAVE KASUTAMISEKS?

3. KAS TEIE TEAVE JAGATAKSE KELLEGEGA?

4. KAS TEIE TEAVE EDAKATAKSE RAHVUSVAHELISELT?

5. KUI KAUA ME TEIE ANDMETE SÄILITAME?

6. KUIDAS HOIME TEIE TEABE OHUTUSEL?

7. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?

8. JUHTSEADMED MITTEJÄLGIMISEKS

10. KAS ME VÄRSKENDAME SELLE TEATIST?

11. KUIDAS SAATE SELLE TEADE KOHTA MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?

12. KUIDAS SAATE TEILT KOGUTUD ANDMED ÜLEVAATA, VÄRSKENDADA VÕI KUSTUTADA?


1. MIS TEAVE ME KOGUME?


2. KUIDAS ME TEIE TEAVE KASUTAMISEKS?


Lühidalt: me töötleme teie teavet eesmärkidel, mis põhinevad õigustatud ärihuvidel, teiega sõlmitud lepingu täitmisel, meie juriidiliste kohustuste täitmisel ja/või teie nõusolekul.


Kasutame oma teenuste kaudu kogutud isikuandmeid mitmesugustel allpool kirjeldatud ärilistel eesmärkidel. Töötleme teie isikuandmeid nendel eesmärkidel, tuginedes meie õigustatud ärihuvidele, teie nõusolekul teiega lepingu sõlmimiseks või täitmiseks ja/või meie juriidiliste kohustuste täitmiseks. Märgime iga allpool loetletud eesmärgi kõrval konkreetsed töötlemisalused, millele tugineme.


Kasutame kogutavat või saadavat teavet:

  • Sulle turundus- ja reklaamteadete saatmiseks. Meie ja/või meie kolmandatest osapooltest turunduspartnerid võime kasutada teie poolt meile saadetud isikuandmeid meie turunduseesmärkidel, kui see on kooskõlas teie turunduseelistustega. Näiteks kui väljendame huvi saada teavet meie või meie teenuste kohta, tellides turunduse või muul viisil meiega ühendust võtma, kogume teie isikuandmeid. Saate meie turundusmeilidest igal ajal loobuda (vt "MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED" allpool).

  • Pakkuge teile suunatud reklaami. Võime kasutada teie teavet teie huvidele ja/või asukohale kohandatud isikupärastatud sisu ja reklaamide väljatöötamiseks ja kuvamiseks (ja koostööd tegevate kolmandate osapooltega) ning selle tõhususe mõõtmiseks.


3. KAS TEIE TEAVE JAGATAKSE KELLEGEGA?


Lühidalt: jagame teavet ainult teie nõusolekul, seaduste järgimiseks, teile teenuste osutamiseks, teie õiguste kaitsmiseks või äriliste kohustuste täitmiseks.


Võime töödelda või jagada teie enda valduses olevaid andmeid järgmisel õiguslikul alusel:

  • Nõusolek: võime töödelda teie andmeid, kui olete andnud meile konkreetse nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks konkreetsel eesmärgil.

  • Õigustatud huvid: võime töödelda teie andmeid, kui see on meie õigustatud ärihuvide saavutamiseks mõistlikult vajalik.

  • Lepingu täitmine: kui oleme teiega lepingu sõlminud, võime töödelda teie isikuandmeid meie lepingu tingimuste täitmiseks.

  • Juriidilised kohustused: võime avaldada teie teavet, kui meil on selleks seaduslik kohustus, et järgida kohaldatavat seadust, valitsuse taotlusi, kohtumenetlust, kohtumäärust või kohtumenetlust, näiteks vastusena kohtumäärusele või kohtukutsele ( sealhulgas vastusena riigiasutustele riigi julgeoleku- või õiguskaitsenõuete täitmiseks).

  • Elulised huvid: võime avaldada teie teavet, kui peame vajalikuks uurida, ennetada või võtta meetmeid seoses meie eeskirjade võimalike rikkumistega, kahtlustatavate pettustega, olukordadega, mis hõlmavad potentsiaalset ohtu mis tahes isiku turvalisusele ja ebaseaduslikule tegevusele, või tõendina kohtuvaidlused, milles oleme seotud.

Täpsemalt võib meil olla vaja teie andmeid töödelda või teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades:

  • Äritegevuse ülekanded. Võime jagada või edastada teie teavet seoses ühinemise, ettevõtte varade müügi, rahastamise või kogu või osa äritegevuse omandamisega teisele ettevõttele või nende üle läbirääkimiste ajal.


4. KAS TEIE TEAVE EDAKATAKSE RAHVUSVAHELISELT?


Lühidalt: võime edastada, salvestada ja töödelda teie teavet mujal kui teie riigis.


Meie serverid asuvad riigis. Kui kasutate meie teenuseid väljastpoolt, pidage meeles, et teie teavet võime edastada, säilitada ja töödelda meie ruumides ning kolmandad osapooled, kellega võime teie isikuandmeid jagada (vt. "KAS TEIE TEAVE JAGAB KELLEGI?" ülal) ja teistes riikides.


Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna elanik, ei pruugi nendes riikides kehtida andmekaitseseadused või muud sarnased seadused kui teie riigis. Siiski võtame kõik vajalikud meetmed, et kaitsta teie isikuandmeid vastavalt käesolevale privaatsusteatisele ja kehtivale seadusele.


5. KUI KAUA ME TEIE ANDMETE SÄILITAME?


Lühidalt: säilitame teie teavet nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud eesmärkide täitmiseks, kui seadus ei nõua teisiti.


Säilitame teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsusteates sätestatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui seadusega (nt maksu-, raamatupidamis- või muud juriidilised nõuded) on nõutud või lubatud pikem säilitusperiood. Ükski selle teatise eesmärk ei nõua meilt teie isikuandmete säilitamist kauem kui ajavahemik, mille jooksul kasutajatel on meie juures konto.


Kui meil pole jätkuvat seaduslikku ärilist vajadust teie isikuandmete töötlemiseks, siis me kas kustutame või muudame need andmed anonüümseks või kui see ei ole võimalik (näiteks kuna teie isikuandmed on salvestatud varuarhiivi), siis me turvaliselt salvestada oma isikuandmeid ja isoleerida need igasugusest edasisest töötlemisest kuni kustutamise võimaluseni.


6. KUIDAS HOIME TEIE TEABE OHUTUSEL?


Lühidalt: meie eesmärk on kaitsta teie isikuandmeid organisatsiooniliste ja tehniliste turvameetmete süsteemi kaudu.


Oleme rakendanud asjakohaseid tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, mille eesmärk on kaitsta meie töödeldavate isikuandmete turvalisust. Vaatamata meie kaitsemeetmetele ja jõupingutustele teie teabe kaitsmiseks ei saa aga garanteerida, et ükski elektrooniline Interneti- või teabesalvestustehnoloogia on 100% turvaline, seega ei saa me lubada ega garanteerida, et häkkerid, küberkurjategijad või muud volitamata kolmandad osapooled ei ole kaitstud. ei suuda meie turvalisust kahjustada ning teie teavet valesti koguda, sellele juurde pääseda, varastada või muuta. Kuigi anname endast parima, et kaitsta teie isikuandmeid, on isikuandmete edastamine meie teenustesse ja teenustest teie enda riisikol. Teenuste juurde pääsete ainult turvalises keskkonnas.


7. MILLISED ON TEIE PRIVAATSUSÕIGUSED?


Lühidalt: saate oma konto igal ajal üle vaadata, muuta või selle lõpetada.

Kui olete Euroopa Majanduspiirkonna elanik ja arvate, et töötleme teie isikuandmeid ebaseaduslikult, on teil ka õigus esitada kaebus oma kohalikule andmekaitsejärelevalveasutusele. Nende kontaktandmed leiate siit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies... style="line-height: 1.5;" rel="line-height: 1.5;" rel="line-height: 1,5;" rel="line-height: 1,5;" rel="line-height: 1.5;">

Kui elate Šveitsis, leiate andmekaitseasutuste kontaktandmed siit: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html<... class="block-component">


Kui teil on küsimusi või kommentaare oma privaatsusõiguste kohta, võite saata meile meili aadressil contact@thegymgeek.co.uk.


Konto teave


Kui soovite igal ajal oma konto teavet üle vaadata või muuta või oma konto lõpetada, saate teha järgmist.

  • Logige sisse oma konto seadetesse ja värskendage oma kasutajakontot.

Teie konto lõpetamise taotluse korral deaktiveerime või kustutame teie konto ja teabe meie aktiivsetest andmebaasidest. Siiski võime säilitada oma failides teatud teavet, et vältida pettusi, tõrkeotsingut, abistada mis tahes uurimisel, jõustada meie kasutustingimusi ja/või järgida kehtivaid juriidilisi nõudeid.


Meiliturundusest loobumine: saate igal ajal meie turundusmeililoendi tellimusest loobuda, klõpsates saadetavates meilides oleval tellimusest loobumise lingil või võttes meiega ühendust, kasutades allpool toodud andmeid. Seejärel eemaldatakse teid turundusmeilide loendist, kuid me võime teiega siiski suhelda, näiteks selleks, et saata teile teenusega seotud e-kirju, mis on vajalikud teie konto haldamiseks ja kasutamiseks, teenusetaotlustele vastamiseks või muuks mitteturunduslikel eesmärkidel. Muul viisil loobumiseks võite teha järgmist.

  • Võtke meiega ühendust kasutades esitatud kontaktandmeid.


8. JUHTSEADMED MITTEJÄLGIMISEKS


Enamik veebibrausereid ning mõned mobiilioperatsioonisüsteemid ja mobiilirakendused sisaldavad funktsiooni Do-Not-Track ("DNT") või seadistust, mille saate aktiveerida, et anda märku oma privaatsuseelistustest, et teie veebisirvimistegevuste kohta andmeid ei jälgitaks ja kogutaks. Praeguses etapis pole ühtset DNT-signaalide tuvastamise ja rakendamise tehnoloogiastandardit lõplikult välja töötatud. Seetõttu ei reageeri me praegu DNT brauseri signaalidele ega muudele mehhanismidele, mis edastavad automaatselt teie valiku mitte olla võrgus jälgitavad. Kui võetakse vastu veebijälgimise standard, mida peame tulevikus järgima, teavitame teid sellest tavast käesoleva privaatsusteatise muudetud versioonis.


9. KAS KALIFORNIA RESIDENTIDEL ON KONKREETSED PRIVAATSUSÕIGUSED?


Lühidalt: Jah, kui olete California elanik, on teile antud konkreetsed õigused juurdepääsuks teie isikuandmetele.


California tsiviilseadustiku paragrahv 1798.83, tuntud ka kui "Shine The Light" seadus, lubab meie California elanikel nõuda ja saada meilt kord aastas ja tasuta teavet isikuandmete kategooriate kohta (kui see on olemas). kolmandatele isikutele otseturunduse eesmärgil avaldatud ning kõikide kolmandate isikute nimed ja aadressid, kellega vahetult eelneval kalendriaastal isikuandmeid jagasime. Kui olete California elanik ja soovite sellise taotluse esitada, esitage meile oma taotlus kirjalikult, kasutades allpool toodud kontaktandmeid.


Kui olete alla 18-aastane, elate Californias ja teil on teenuses registreeritud konto, on teil õigus taotleda teenustesse avalikult postitatud soovimatute andmete eemaldamist. Selliste andmete eemaldamise taotlemiseks võtke meiega ühendust, kasutades allpool toodud kontaktteavet ning lisage oma kontoga seotud e-posti aadress ja väljavõte, et elate Californias. Tagame, et andmeid Teenustes avalikult ei kuvataks, kuid pidage meeles, et andmeid ei pruugita kõigist meie süsteemidest täielikult või terviklikult eemaldada (nt varukoopiad jne).


10. KAS ME VÄRSKENDAME SELLE TEATIST?


Lühidalt: Jah, me värskendame seda teadet vastavalt vajadusele, et järgida asjakohaseid seadusi.


Võime seda privaatsusteadet aeg-ajalt värskendada. Värskendatud versioonile kuvatakse värskendatud kuupäev "Muudetud" ja värskendatud versioon jõustub kohe, kui see on kättesaadav. Kui teeme selles privaatsusteatises olulisi muudatusi, võime teid teavitada, postitades selliste muudatuste kohta teate või saates teile otse teate. Soovitame teil see privaatsusteatis sageli üle vaadata, et saada teavet selle kohta, kuidas me teie teavet kaitseme.


11. KUIDAS SAATE SELLE TEADE KOHTA MEIEGA ÜHENDUST VÕTTA?


Kui teil on selle teatise kohta küsimusi või kommentaare, võite saata meile meili aadressil contact@thegymgeek.co.uk või posti teel aadressile:


Union fighting 

11 Magnolia Sulge

SS8 0GD

__________

__________


12. KUIDAS SAATE TEILT KOGUTUD ANDMED ÜLEVAATA, VÄRSKENDADA VÕI KUSTUTADA?


Teie riigis kehtivate seaduste alusel võib teil olla õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me teilt kogume, seda teavet muuta või teatud juhtudel kustutada. Isikuandmete ülevaatamise, värskendamise või kustutamise taotlemiseks esitage taotlusvorm, klõpsates lingil siin. Vastame teie päringule 30 päeva jooksul.

Ühendust võtma
Man Scanning a Product

Saatmispoliitika

Kuidas see töötab

Saatmispoliitika
Täname, et külastasite ja ostsite seal UNION fighting. Järgmised on meie tarnepoliitika tingimused.
Siseriiklik saatmispoliitika
Saadetise töötlemise aeg
Kõik tellimused töödeldakse 2-3 tööpäeva jooksul. Tellimusi ei tarnita ega tarnita nädalavahetustel ega pühade ajal.
Kui meil on suur tellimuste hulk, võivad saadetised mõne päeva võrra edasi lükata. Palun arvestage kohaletoimetamiseks täiendavaid päevi. Kui teie tellimuse kohaletoimetamine viibib oluliselt, võtame teiega ühendust e-posti või telefoni teel.
Kohaletoimetamise hinnad ja tarneprognoos
Teie tellimuse saatmiskulud arvutatakse ja kuvatakse kassas.
Aeg-ajalt võib esineda tarneviivitusi.
UNIONi lahingulaevad aadressidele üle maailma.
Pakume kõigile tellimustele tasuta kohaletoimetamist Ühendkuningriigis (ainult Mandrimaal)
POSTINOODID VÄLJASPOOL UK MAAMAAD
Kõik allolevad sihtnumbrid võivad tellimuste täitmisel kaasa tuua lisatasusid või väikeseid viivitusi.
• Põhja-Iirimaa (BT)
• Šoti mägismaa (AB, IV, DD, KW, KA, EH, ML, PA)
• Kanalisaared (JE, GY)
• Shetlandi saared (HS, ZE)
• Mani saar (IM)
• Valge saar (PO)
Saadetise kinnitus ja tellimuse jälgimine
Kui teie tellimus on saadetud, saadetakse teile saatmise kinnitus, mis sisaldab teie jälgimisnumbrit (kui see on kohaldatav). Jälgimisnumber aktiveerub 24 tunni jooksul.
Kahjud
UNION fighting ei vastuta saatmise ajal kahjustatud või kaotsiläinud toodete eest. Kui saite oma tellimuse kahjustatud, võtke nõude esitamiseks ühendust kauba vedajaga.
Enne pretensiooni esitamist palun salvestage kõik pakkematerjalid ja kahjustatud kaubad.
Rahvusvaheline saatmispoliitika
Pakume saatmist üle maailma, kulud arvutatakse kassas.
Kui tellite meilt väljastpoolt Ühendkuningriiki, võidakse teie paki kättesaamiseks tasuda imporditollid ja maksud. Need tasud võetakse tavaliselt siis, kui tellimus jõuab tarneaadressile ja nende tasumise eest vastutate teie.
Meil pole nende tasude üle kontrolli ega saa ennustada nende suurust. Lisateabe saamiseks võtke enne tellimuse esitamist ühendust kohaliku tolliasutusega.

Lisateave
Beverage Mug and a Laptop

Tagastamine ja tagasimaksed

Kuidas see töötab

Saate veebitellimuse tühistada ja tagastada 14 päeva jooksul alates kättesaamisest mis tahes põhjusel. - Postikulu tuleb tasuda minu kliendi eest.
Kaup tuleb meile tagastada koos kõigi etikettide ja pakenditega, mis on terved ja ideaalses seisukorras.
Vigaselt saabuvate kaupade puhul on teil 30 päeva aega kauba tagastamiseks ja kogu raha tagasi.
Kui teil on küsimusi, võtke meiega ühendust.

bottom of page