Trustpilot
top of page

Veikala politikaMuay thai Muay thai Muay thai labākie boksa cimdi 

Jo Mums rūp

Arodbiedrību cīņā mēs vēlamies saviem klientiem sniegt vispatīkamāko iepirkšanās pieredzi, kas liks viņiem atkal un atkal atgriezties mūsu veikalā. Tāpēc mēs uzskatām, ka mūsu veikalu politikai ir jābūt godīgai, skaidrai un pārredzamai. Tālāk ir sniegts visu mūsu politiku saraksts. Ja nevarat atrast meklēto informāciju, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums jau šodien!Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay thai Muay thai Muay thai Muay thai

Privātums arodbiedrību cīņās

Uzticiet mums savu informāciju

Paldies, ka izvēlējāties būt daļa no mūsu kopienas arodbiedrību cīņās, veicot uzņēmējdarbību kā arodbiedrību cīņas ("arodbiedrību cīņa", "mēs", "mēs", "mūsu"). Mēs esam apņēmušies aizsargāt jūsu personisko informāciju un jūsu tiesības uz privātumu. Ja jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības par šo konfidencialitātes paziņojumu vai mūsu praksi attiecībā uz jūsu personas informāciju, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu contact@thegymgeek.co.uk.


Kad apmeklējat mūsu vietni http://www.unionfighting.co.uk(“Tīmekļa vietne”), atkarībā no gadījuma izmantojiet mūsu mobilo lietojumprogrammu (“Lietotne”) un, vispārīgi runājot, izmantojiet jebkuru no mūsu pakalpojumiem (“Pakalpojumi”, kas ietver vietni un lietotni), mēs novērtējam, ka jūs uzticat mums savu personisko informāciju. Mēs ļoti nopietni uztveram jūsu privātumu. Šajā privātuma paziņojumā mēs cenšamies jums pēc iespējas skaidrāk izskaidrot, kādu informāciju mēs apkopojam, kā mēs to izmantojam un kādas tiesības jums ir saistībā ar to. Mēs ceram, ka veltīsiet laiku, lai to rūpīgi izlasītu, jo tas ir svarīgi. Ja šajā privātuma paziņojumā ir kādi noteikumi, kuriem jūs nepiekrītat, lūdzu, nekavējoties pārtrauciet mūsu Pakalpojumu izmantošanu.


Šis konfidencialitātes paziņojums attiecas uz visu informāciju, kas savākta, izmantojot mūsu Pakalpojumus (kas, kā aprakstīts iepriekš, ietver mūsu vietni un lietotni), kā arī uz visiem saistītajiem pakalpojumiem, pārdošanu, mārketingu vai pasākumiem.


Lūdzu, uzmanīgi izlasiet šo konfidencialitātes paziņojumu, jo tas palīdzēs jums saprast, ko mēs darām ar apkopoto informāciju.


SATURA RĀDĪTĀJS


1. KĀDU INFORMĀCIJU MĒS VĀKĀM?

2. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

3. VAI JŪSU INFORMĀCIJA TIKS KOPALĪTI AR KĀDU?

4. VAI JŪSU INFORMĀCIJA TIEK PĀRSŪTĪTA STARPTAUTISKI?

5. CIK ILGI MĒS SAGLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

6. KĀ MĒS UZGLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?

7. KĀDAS IR JŪSU PRIVĀTUMA TIESĪBAS?

8. VADĪBAS LĪDZEKĻIEM NEIZSEKOT

10. VAI MĒS ATJAUNINĀJAM ŠO PAZIŅOJUMU?

11. KĀ AR MUMS VAR SAZINĀTIES PAR ŠO PAZIŅOJUMU?

12. KĀ JŪS VARAT PĀRSKATĪT, ATJAUNINĀT VAI DZĒST DATU, KO MĒS VĀKĀM NO JUMS?


1. KĀDU INFORMĀCIJU MĒS VĀKĀM?


2. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU INFORMĀCIJU?


Īsumā: mēs apstrādājam jūsu informāciju nolūkos, kuru pamatā ir likumīgas biznesa intereses, mūsu ar jums noslēgtā līguma izpilde, mūsu juridisko saistību izpilde un/vai jūsu piekrišana.


Mēs izmantojam personisko informāciju, kas savākta, izmantojot mūsu Pakalpojumus, dažādiem tālāk aprakstītajiem uzņēmējdarbības mērķiem. Mēs apstrādājam jūsu personas informāciju šajos nolūkos, paļaujoties uz mūsu likumīgajām biznesa interesēm, lai ar jūsu piekrišanu noslēgtu vai izpildītu ar jums līgumu un/vai lai izpildītu mūsu juridiskās saistības. Mēs norādām konkrētos apstrādes iemeslus, uz kuriem paļaujamies, blakus katram tālāk norādītajam mērķim.


Mēs izmantojam informāciju, ko apkopojam vai saņemam:

  • Lai nosūtītu jums mārketinga un reklāmas paziņojumus. Mēs un/vai mūsu trešās puses mārketinga partneri varam izmantot personas informāciju, ko mums nosūtāt, mūsu mārketinga nolūkos, ja tas atbilst jūsu mārketinga preferencēm. Piemēram, izsakot interesi iegūt informāciju par mums vai mūsu Pakalpojumiem, abonējot mārketingu vai citādi sazinoties ar mums, mēs ievāksim no jums personas informāciju. Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu mārketinga e-pastiem (skatiet "KĀDAS IR JŪSU PRIVĀTUMA TIESĪBAS" zemāk).

  • Sniedziet jums mērķtiecīgu reklāmu. Mēs varam izmantot jūsu informāciju, lai izstrādātu un parādītu personalizētu saturu un reklāmas (un sadarbotos ar trešajām pusēm, kas to dara), kas pielāgotas jūsu interesēm un/vai atrašanās vietai, un lai novērtētu tā efektivitāti.


3. VAI JŪSU INFORMĀCIJA TIKS KOPALĪTI AR KĀDU?


Īsumā: mēs kopīgojam informāciju tikai ar jūsu piekrišanu, lai ievērotu likumus, sniegtu jums pakalpojumus, aizsargātu jūsu tiesības vai izpildītu uzņēmējdarbības saistības.


Mēs varam apstrādāt vai kopīgot jūsu rīcībā esošos datus, pamatojoties uz šādu juridisko pamatu:

  • Piekrišana: mēs varam apstrādāt jūsu datus, ja esat mums devis īpašu piekrišanu izmantot jūsu personas informāciju noteiktam mērķim.

  • Leģitīmās intereses: mēs varam apstrādāt jūsu datus, ja tas ir pamatoti nepieciešams, lai sasniegtu mūsu likumīgās biznesa intereses.

  • Līguma izpilde: ja esam noslēguši ar jums līgumu, mēs varam apstrādāt jūsu personas informāciju, lai izpildītu mūsu līguma nosacījumus.

  • Juridiskie pienākumi: mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja mums tas ir likumīgi noteikts, lai izpildītu piemērojamos tiesību aktus, valdības pieprasījumus, tiesas procesu, tiesas rīkojumu vai tiesas procesu, piemēram, atbildot uz tiesas rīkojumu vai pavēsti ( tostarp atbildot valsts iestādēm, lai izpildītu valsts drošības vai tiesībaizsardzības prasības).

  • Būtiskas intereses: mēs varam izpaust jūsu informāciju, ja uzskatām, ka tas ir nepieciešams, lai izmeklētu, novērstu vai veiktu pasākumus saistībā ar iespējamiem mūsu politiku pārkāpumiem, aizdomām par krāpšanu, situācijām, kas saistītas ar iespējamu draudiem jebkuras personas drošībai un nelikumīgām darbībām, vai kā pierādījumu tiesvedība, kurā esam iesaistīti.

Konkrētāk, mums var būt nepieciešams apstrādāt jūsu datus vai kopīgot jūsu personas informāciju šādās situācijās:

  • Biznesa pārskaitījumi. Mēs varam kopīgot vai nodot jūsu informāciju saistībā ar jebkuru apvienošanos, uzņēmuma aktīvu pārdošanu, finansēšanu vai visa mūsu uzņēmuma vai tā daļas iegādi citam uzņēmumam vai sarunu laikā par to.


4. VAI JŪSU INFORMĀCIJA TIEK PĀRSŪTĪTA STARPTAUTISKI?


Īsumā: mēs varam pārsūtīt, uzglabāt un apstrādāt jūsu informāciju valstīs, kas nav jūsu valsts.


Mūsu serveri atrodas iekšā. Ja piekļūstat mūsu Pakalpojumiem no ārpuses, lūdzu, ņemiet vērā, ka jūsu informāciju varam pārsūtīt, uzglabāt un apstrādāt mēs savās telpās un trešās puses, ar kurām mēs varam kopīgot jūsu personas informāciju (sk. "VAI JŪSU INFORMĀCIJA TIKS KOPALĪTI AR KĀDU?" iepriekš) un citās valstīs.


Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas iedzīvotājs, šajās valstīs var nebūt noteikti datu aizsardzības likumi vai citi līdzīgi likumi, kas ir tik visaptveroši kā jūsu valstī. Tomēr mēs veiksim visus nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti un piemērojamiem tiesību aktiem.


5. CIK ILGI MĒS SAGLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?


Īsumā: mēs glabājam jūsu informāciju tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu šajā privātuma paziņojumā izklāstītos mērķus, ja vien likumā nav noteikts citādi.


Mēs glabāsim jūsu personas informāciju tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams šajā paziņojumā par konfidencialitāti noteiktajiem mērķiem, ja vien tiesību aktos (piemēram, nodokļu, grāmatvedības vai citu juridisko prasību) nav noteikts vai atļauts ilgāks glabāšanas periods. Neviens šajā paziņojumā norādītais mērķis neprasīs mums saglabāt jūsu personas informāciju ilgāk par laika periodu, kurā lietotājiem ir mūsu konts.


Ja mums nav pastāvīgas likumīgas uzņēmējdarbības nepieciešamības apstrādāt jūsu personas informāciju, mēs vai nu dzēsīsim vai anonimizēsim šādu informāciju, vai, ja tas nav iespējams (piemēram, tāpēc, ka jūsu personas informācija ir glabāta rezerves arhīvos), mēs droši glabāt savu personisko informāciju un izolēt to no jebkādas turpmākas apstrādes līdz brīdim, kad ir iespējama dzēšana.


6. KĀ MĒS UZGLABĀJAM JŪSU INFORMĀCIJU?


Īsumā: Mūsu mērķis ir aizsargāt jūsu personisko informāciju, izmantojot organizatorisko un tehnisko drošības pasākumu sistēmu.


Mēs esam ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, kas paredzēti, lai aizsargātu visas mūsu apstrādātās personas informācijas drošību. Tomēr, neskatoties uz mūsu drošības pasākumiem un centieniem aizsargāt jūsu informāciju, neviena elektroniska pārraide internetā vai informācijas uzglabāšanas tehnoloģija nevar tikt garantēta 100% droša, tāpēc mēs nevaram apsolīt vai garantēt, ka hakeri, kibernoziedznieki vai citas nesankcionētas trešās puses netiks bloķētas. kas spēj pārvarēt mūsu drošību un nepareizi vākt, piekļūt, nozagt vai modificēt jūsu informāciju. Lai gan mēs darīsim visu iespējamo, lai aizsargātu jūsu personisko informāciju, personas informācijas pārsūtīšana uz mūsu Pakalpojumiem un no tiem ir jūsu pašu risks. Jums vajadzētu piekļūt Pakalpojumiem tikai drošā vidē.


7. KĀDAS IR JŪSU PRIVĀTUMA TIESĪBAS?


Īsumā: varat jebkurā laikā pārskatīt, mainīt vai pārtraukt savu kontu.

Ja esat Eiropas Ekonomikas zonas iedzīvotājs un uzskatāt, ka mēs nelikumīgi apstrādājam jūsu personas informāciju, jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību vietējai datu aizsardzības uzraudzības iestādei. Viņu kontaktinformāciju varat atrast šeit: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies... style="line-height: 1.5;" rel="line-height: 1.5;" rel="line-height: 1.5;" rel="line-height: 1.5;" rel="line-height: 1.5;">

Ja esat Šveices iedzīvotājs, datu aizsardzības iestāžu kontaktinformācija ir pieejama šeit: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html<... class="block-component">


Ja jums ir jautājumi vai komentāri par jūsu privātuma tiesībām, varat nosūtīt mums e-pasta adresi: contact@thegymgeek.co.uk.


Konta informācija


Ja vēlaties jebkurā laikā pārskatīt vai mainīt sava konta informāciju vai pārtraukt sava konta darbību, varat:

  • Piesakieties sava konta iestatījumos un atjauniniet savu lietotāja kontu.

Pēc jūsu pieprasījuma pārtraukt jūsu konta darbību, mēs deaktivizēsim vai izdzēsīsim jūsu kontu un informāciju no mūsu aktīvajām datu bāzēm. Tomēr mēs varam saglabāt daļu informācijas savos failos, lai novērstu krāpšanu, novērstu problēmas, palīdzētu veikt jebkādu izmeklēšanu, īstenotu mūsu lietošanas noteikumus un/vai ievērotu piemērojamās juridiskās prasības.


Atteikšanās no e-pasta mārketinga: Jūs jebkurā laikā varat atteikties no mūsu mārketinga e-pasta saraksta, noklikšķinot uz atteikšanās saites mūsu nosūtītajos e-pastos vai sazinoties ar mums, izmantojot tālāk norādīto informāciju. Pēc tam jūs tiksiet noņemts no mārketinga e-pasta saraksta, taču mēs joprojām varam ar jums sazināties, piemēram, lai nosūtītu jums ar pakalpojumu saistītus e-pasta ziņojumus, kas nepieciešami jūsu konta administrēšanai un lietošanai, lai atbildētu uz pakalpojumu pieprasījumiem vai citiem mērķiem. ar mārketingu nesaistītiem nolūkiem. Lai citādi atteiktos, varat:

  • Sazinieties ar mums, izmantojot norādīto kontaktinformāciju.


8. VADĪBAS LĪDZEKĻIEM NEIZSEKOT


Lielākajā daļā tīmekļa pārlūkprogrammu un dažās mobilajās operētājsistēmās un mobilajās lietojumprogrammās ir iekļauta funkcija Do-Not-Track (DNT) vai iestatījums, ko varat aktivizēt, lai norādītu uz jūsu privātuma izvēli, lai netiktu pārraudzīti un vākti dati par jūsu tiešsaistes pārlūkošanas darbībām. Šajā posmā nav izstrādāts vienots tehnoloģiju standarts DNT signālu atpazīšanai un ieviešanai. Tādējādi mēs pašlaik nereaģējam uz DNT pārlūkprogrammas signāliem vai citiem mehānismiem, kas automātiski paziņo par jūsu izvēli netikt izsekotam tiešsaistē. Ja tiks pieņemts tiešsaistes izsekošanas standarts, kas mums jāievēro nākotnē, mēs jūs informēsim par šo praksi šī privātuma paziņojuma pārskatītajā versijā.


9. VAI KALIFORNIJAS IEDZĪVOTĀJIEM IR ĪPAŠAS PRIVATUMA TIESĪBAS?


Īsumā: Jā, ja esat Kalifornijas iedzīvotājs, jums tiek piešķirtas īpašas tiesības attiecībā uz piekļuvi jūsu personiskajai informācijai.


Kalifornijas Civilkodeksa 1798.83. sadaļa, kas pazīstama arī kā "Shine The Light" likums, ļauj mūsu lietotājiem, kuri ir Kalifornijas iedzīvotāji, reizi gadā un bez maksas pieprasīt un iegūt no mums informāciju par mūsu personas datu kategorijām (ja tāda ir). izpausts trešajām personām tiešā mārketinga nolūkos, kā arī visu trešo pušu vārdi un adreses, ar kurām mēs kopīgojām personas informāciju tieši iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja esat Kalifornijas iedzīvotājs un vēlaties iesniegt šādu pieprasījumu, lūdzu, iesniedziet mums savu pieprasījumu rakstiski, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.


Ja esat jaunāks par 18 gadiem, dzīvojat Kalifornijā un jums ir reģistrēts Pakalpojuma konts, jums ir tiesības pieprasīt noņemt nevēlamos datus, ko publiski publicējat Pakalpojumos. Lai pieprasītu šādu datu noņemšanu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju, un iekļaujiet ar jūsu kontu saistīto e-pasta adresi un paziņojumu, ka dzīvojat Kalifornijā. Mēs nodrošināsim, ka dati netiek publiski parādīti Pakalpojumos, taču ņemiet vērā, ka dati var nebūt pilnībā vai visaptveroši noņemti no visām mūsu sistēmām (piemēram, dublējumkopijas utt.).


10. VAI MĒS ATJAUNINĀJAM ŠO PAZIŅOJUMU?


Īsumā: jā, mēs atjaunināsim šo paziņojumu, ja nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgajiem tiesību aktiem.


Mēs varam laiku pa laikam atjaunināt šo paziņojumu par konfidencialitāti. Atjauninātā versija tiks norādīta ar atjauninātu "Pārskatīto" datumu, un atjauninātā versija stāsies spēkā, tiklīdz tā būs pieejama. Ja mēs veiksim būtiskas izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti, mēs varam jūs informēt, skaidri ievietojot paziņojumu par šādām izmaiņām vai tieši nosūtot jums paziņojumu. Mēs iesakām jums bieži pārskatīt šo konfidencialitātes paziņojumu, lai būtu informēts par to, kā mēs aizsargājam jūsu informāciju.


11. KĀ AR MUMS VAR SAZINĀTIES PAR ŠO PAZIŅOJUMU?


Ja jums ir jautājumi vai komentāri par šo paziņojumu, varat nosūtīt mums e-pasta adresi: contact@thegymgeek.co.uk vai pa pastu uz:


Union fighting 

11 Magnolia Close

SS8 0GD

__________

__________


12. KĀ JŪS VARAT PĀRSKATĪT, ATJAUNINĀT VAI DZĒST DATU, KO MĒS VĀKĀM NO JUMS?


Pamatojoties uz jūsu valstī piemērojamiem tiesību aktiem, jums var būt tiesības pieprasīt piekļuvi personas informācijai, ko mēs no jums ievācam, mainīt šo informāciju vai dzēst to noteiktos apstākļos. Lai pieprasītu pārskatīt, atjaunināt vai dzēst savu personisko informāciju, lūdzu, iesniedziet pieprasījuma veidlapu, noklikšķinot uz pogas šeit. Mēs atbildēsim uz jūsu pieprasījumu 30 dienu laikā.

Sazināties
Man Scanning a Product

Piegādes politika

Kā tas strādā

Piegādes politika
Paldies, ka apmeklējāt un iepirkāties UNION fighting. Tālāk ir sniegti noteikumi un nosacījumi, kas veido mūsu piegādes politiku.
Iekšzemes piegādes politika
Sūtījuma apstrādes laiks
Visi pasūtījumi tiek apstrādāti 2-3 darba dienu laikā. Pasūtījumi netiek nosūtīti vai piegādāti brīvdienās vai svētku dienās.
Ja mums ir liels pasūtījumu apjoms, sūtījumi var aizkavēties par dažām dienām. Piegādei, lūdzu, piešķiriet papildu dienas tranzītā. Ja jūsu pasūtījuma piegāde ievērojami aizkavēsies, mēs ar jums sazināsimies pa e-pastu vai tālruni.
Piegādes tarifi un piegādes aprēķini
Jūsu pasūtījuma piegādes izmaksas tiks aprēķinātas un parādītas izrakstīšanās laikā.
Reizēm var rasties piegādes kavējumi.
UNION kaujas kuģi uz adresēm visā pasaulē.
Mēs piedāvājam bezmaksas piegādi Apvienotajā Karalistē visiem pasūtījumiem (tikai kontinentālajā daļā)
PASTA INFORMĀCIJA ĀRPUS AK CINETZEMES
Par visiem tālāk norādītajiem pasta indeksiem var tikt piemērotas papildu maksas vai neliela pasūtījumu aizkavēšanās.
• Ziemeļīrija (BT)
• Skotijas augstienes (AB, IV, DD, KW, KA, EH, ML, PA)
• Normandijas salas (JE, GY)
• Šetlendas salas (HS, ZE)
• Menas sala (IM)
• Vaitas sala (PO)
Sūtījuma apstiprināšana un pasūtījuma izsekošana
Tiklīdz jūsu pasūtījums būs nosūtīts, jūs saņemsit sūtījuma apstiprinājuma e-pastu, kurā būs ietverts jūsu izsekošanas numurs (ja piemērojams). Izsekošanas numurs būs aktīvs 24 stundu laikā.
Zaudējumi
UNION fighting neuzņemas atbildību par produktiem, kas bojāti vai pazaudēti sūtīšanas laikā. Ja pasūtījumu saņēmāt bojātu, lūdzu, sazinieties ar sūtījuma pārvadātāju, lai iesniegtu pretenziju.
Pirms pretenzijas iesniegšanas, lūdzu, saglabājiet visus iepakojuma materiālus un bojātās preces.
Starptautiskā piegādes politika
Mēs piedāvājam piegādi visā pasaulē, izmaksas tiks aprēķinātas izrakstīšanās laikā.
Ja pasūtāt no mums ārpus Apvienotās Karalistes, iespējams, būs jāmaksā ievedmuitas nodevas un nodokļi, lai saņemtu savu paku. Šīs maksas parasti tiek iekasētas, kad pasūtījums sasniedz piegādes adresi, un jūs būsiet atbildīgs par to samaksu.
Mēs nekontrolējam šīs maksas un nevaram paredzēt to apmēru. Lai iegūtu papildinformāciju, pirms pasūtījuma veikšanas sazinieties ar vietējo muitas iestādi.

Uzzināt vairāk
Beverage Mug and a Laptop

Atgriešana un atmaksa

Kā tas strādā

Jūs varat atcelt un atgriezt tiešsaistes pasūtījumu 14 dienu laikā pēc saņemšanas jebkura iemesla dēļ. - Pasta izdevumi jāsedz manam klientam.
Prece ir jāatdod mums ar visām etiķetēm un iepakojumu, kas ir taktiski un ideālā stāvoklī.
Precēm, kas tiek piegādātas ar defektiem, jūs saņemat 30 dienas, lai atgrieztu preci, lai saņemtu pilnu atmaksu.
Ja jums ir kādi jautājumi, lūdzu, nevilcinieties sazināties ar mums.

bottom of page