Trustpilot
top of page

ButikspolicyMuay thai Muay thai Muay thaibästa boxningshandskar 

För vi bryr oss

På unionfighting vill vi ge våra kunder den roligaste shoppingupplevelsen, en som får dem att komma tillbaka till vår butik gång på gång. Det är därför vi anser att vår butikspolicy ska vara rättvis, tydlig och transparent. Nedan hittar du en lista över alla våra policyer. Om du inte hittar den information du letar efter - tveka inte att kontakta oss idag!Muay Thai Muay Thai Muay Thai Muay thai Muay thai Muay thai Muay thai

Integritet vid fackliga kamper

Lita på oss med din information

Tack för att du valde att vara en del av vår community på fackliga kamper, gör affärer som fackföreningskamp ("facklig kamp", "vi", "oss", "vår"). Vi är angelägna om att skydda din personliga information och din rätt till integritet. Om du har några frågor eller funderingar om detta sekretessmeddelande eller vår praxis med avseende på din personliga information, vänligen kontakta oss på contact@thegymgeek.co.uk.


När du besöker vår webbplats http://www.unionfighting.co.uk("Webbplatsen"), använda vår mobilapplikation, i förekommande fall ("Appen") och mer allmänt, använda någon av våra tjänster ("Tjänsterna", som inkluderar webbplatsen och appen), vi uppskattar att du anförtror oss din personliga information. Vi tar din integritet på största allvar. I detta integritetsmeddelande försöker vi förklara för dig på så tydligt sätt som möjligt vilken information vi samlar in, hur vi använder den och vilka rättigheter du har i förhållande till den. Vi hoppas att du tar dig tid att läsa igenom den noggrant, eftersom den är viktig. Om det finns några villkor i detta sekretessmeddelande som du inte accepterar, vänligen sluta använda våra tjänster omedelbart.


Detta integritetsmeddelande gäller all information som samlas in genom våra tjänster (som, enligt beskrivningen ovan, inkluderar vår webbplats och app), såväl som alla relaterade tjänster, försäljning, marknadsföring eller evenemang.


Vänligen läs detta sekretessmeddelande noggrant eftersom det hjälper dig att förstå vad vi gör med informationen som vi samlar in.


INNEHÅLLSFÖRTECKNING


1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?

2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?

4. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?

5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?

6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?

7. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?

8. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER

10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?

11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?

12. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?


1. VILKEN INFORMATION SAMLAR VI IN?


2. HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?


Kort sagt: Vi behandlar din information för ändamål baserade på legitima affärsintressen, uppfyllandet av vårt kontrakt med dig, efterlevnad av våra rättsliga skyldigheter och/eller ditt samtycke.


Vi använder personlig information som samlas in via våra tjänster för en mängd olika affärsändamål som beskrivs nedan. Vi behandlar dina personuppgifter för dessa syften i beroende av våra legitima affärsintressen, för att ingå eller utföra ett kontrakt med dig, med ditt samtycke och/eller för att uppfylla våra juridiska skyldigheter. Vi anger de specifika behandlingsgrunderna vi förlitar oss på bredvid varje ändamål som anges nedan.


Vi använder informationen vi samlar in eller tar emot:

  • För att skicka marknadsförings- och reklamkommunikation till dig. Vi och/eller våra tredjepartsmarknadsföringspartners kan använda den personliga information du skickar till oss för våra marknadsföringsändamål, om detta är i enlighet med dina marknadsföringspreferenser. Till exempel, när vi uttrycker ett intresse för att få information om oss eller våra tjänster, prenumererar på marknadsföring eller på annat sätt kontaktar oss, kommer vi att samla in personuppgifter från dig. Du kan när som helst välja bort våra marknadsföringsmeddelanden (se "VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER" Nedan).

  • Leverera riktad reklam till dig. Vi kan använda din information för att utveckla och visa personligt anpassat innehåll och reklam (och arbeta med tredje part som gör det) skräddarsytt för dina intressen och/eller plats och för att mäta dess effektivitet.


3. KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?


Kort sagt: Vi delar endast information med ditt samtycke, för att följa lagar, för att förse dig med tjänster, för att skydda dina rättigheter eller för att uppfylla affärsförpliktelser.


Vi kan komma att behandla eller dela dina uppgifter som vi har baserat på följande rättsliga grund:

  • Samtycke: Vi kan komma att behandla dina uppgifter om du har gett oss specifikt samtycke till att använda dina personuppgifter för ett specifikt ändamål.

  • Legitima intressen: Vi kan komma att behandla dina uppgifter när det rimligen är nödvändigt för att uppnå våra legitima affärsintressen.

  • Utförande av ett kontrakt: När vi har ingått ett kontrakt med dig kan vi komma att behandla dina personuppgifter för att uppfylla villkoren i vårt kontrakt.

  • Rättsliga skyldigheter: Vi kan avslöja din information där vi är juridiskt skyldiga att göra det för att följa tillämplig lag, statliga framställningar, ett rättsligt förfarande, domstolsbeslut eller rättslig process, till exempel som svar på ett domstolsbeslut eller en stämning ( inklusive som svar på offentliga myndigheter för att uppfylla kraven på nationell säkerhet eller brottsbekämpning).

  • Vitala intressen: Vi kan avslöja din information där vi anser att det är nödvändigt för att undersöka, förhindra eller vidta åtgärder angående potentiella överträdelser av vår policy, misstänkt bedrägeri, situationer som involverar potentiella hot mot någon persons säkerhet och olagliga aktiviteter, eller som bevis i rättstvister där vi är inblandade.

Mer specifikt kan vi behöva behandla dina uppgifter eller dela dina personuppgifter i följande situationer:

  • Företagsöverlåtelser. Vi kan komma att dela eller överföra din information i samband med, eller under förhandlingar om, eventuell fusion, försäljning av företagets tillgångar, finansiering eller förvärv av hela eller delar av vår verksamhet till ett annat företag.


4. ÄR DIN INFORMATION ÖVERFÖRT INTERNATIONELLT?


Kort sagt: Vi kan överföra, lagra och behandla din information i andra länder än ditt eget.


Våra servrar finns i. Om du använder våra tjänster utifrån, var medveten om att din information kan överföras till, lagras och behandlas av oss i våra anläggningar och av de tredje parter som vi kan dela din personliga information med (se "KOMMER DIN INFORMATION ATT DELAS MED NÅGON?" ovan), i och andra länder.


Om du är bosatt i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet behöver dessa länder inte nödvändigtvis ha dataskyddslagar eller andra liknande lagar som är lika omfattande som de i ditt land. Vi kommer dock att vidta alla nödvändiga åtgärder för att skydda din personliga information i enlighet med detta integritetsmeddelande och tillämplig lag.


5. HUR LÄNGE BEVARAR VI DIN INFORMATION?


Kort sagt: Vi behåller din information så länge det är nödvändigt för att uppfylla de syften som beskrivs i detta sekretessmeddelande om inte annat krävs enligt lag.


Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de syften som anges i detta sekretessmeddelande, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt lag (såsom skatt, redovisning eller andra juridiska krav). Inget syfte med detta meddelande kommer att kräva att vi behåller din personliga information längre än den tidsperiod som användare har ett konto hos oss.


När vi inte har något pågående legitimt affärsbehov att behandla dina personuppgifter, kommer vi antingen att radera eller anonymisera sådan information, eller, om detta inte är möjligt (till exempel på grund av att din personliga information har lagrats i säkerhetskopior), kommer vi att säkert lagra din personliga information och isolera den från all vidare behandling tills radering är möjlig.


6. HUR HÅLLER VI DIN INFORMATION SÄKER?


Kort sagt: Vi strävar efter att skydda din personliga information genom ett system av organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder.


Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder utformade för att skydda säkerheten för all personlig information vi behandlar. Men trots våra skyddsåtgärder och ansträngningar för att säkra din information kan ingen elektronisk överföring över Internet eller informationslagringsteknik garanteras vara 100 % säker, så vi kan inte lova eller garantera att hackare, cyberbrottslingar eller andra obehöriga tredje parter inte kommer att kunna besegra vår säkerhet och felaktigt samla in, komma åt, stjäla eller ändra din information. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda din personliga information sker överföring av personlig information till och från våra tjänster på egen risk. Du bör endast få tillgång till tjänsterna i en säker miljö.


7. VILKA ÄR DINA INTEGRITETSRÄTTIGHETER?


Kort sagt: Du kan granska, ändra eller avsluta ditt konto när som helst.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och du anser att vi olagligt behandlar dina personuppgifter, har du också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. Du hittar deras kontaktuppgifter här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies... style="line-height: 1,5;" rel="line-height: 1,5;" rel="line-height: 1,5;" rel="line-height: 1,5;" rel="line-height: 1.5;">

Om du är bosatt i Schweiz finns kontaktuppgifterna till dataskyddsmyndigheterna här: https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html<... class="block-component">


Om du har frågor eller kommentarer om dina integritetsrättigheter kan du maila oss på contact@thegymgeek.co.uk.


Kontoinformation


Om du när som helst vill granska eller ändra informationen i ditt konto eller avsluta ditt konto kan du:

  • Logga in på dina kontoinställningar och uppdatera ditt användarkonto.

På din begäran om att avsluta ditt konto kommer vi att inaktivera eller ta bort ditt konto och information från våra aktiva databaser. Vi kan dock behålla viss information i våra filer för att förhindra bedrägeri, felsöka problem, hjälpa till med utredningar, upprätthålla våra användarvillkor och/eller följa tillämpliga juridiska krav.


Att välja bort e-postmarknadsföring: Du kan när som helst avregistrera dig från vår e-postlista för marknadsföring genom att klicka på avregistreringslänken i e-postmeddelandena som vi skickar eller genom att kontakta oss med hjälp av uppgifterna nedan. Du kommer då att tas bort från e-postlistan för marknadsföring – men vi kan fortfarande kommunicera med dig, till exempel för att skicka dig tjänsterelaterade e-postmeddelanden som är nödvändiga för administration och användning av ditt konto, för att svara på serviceförfrågningar eller för andra icke-marknadsföringsändamål. För att på annat sätt välja bort kan du:

  • Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna.


8. KONTROLLER FÖR FÅR INTE SPÅRA FUNKTIONER


De flesta webbläsare och vissa mobila operativsystem och mobilapplikationer inkluderar en Do-Not-Track ("DNT")-funktion eller -inställning som du kan aktivera för att signalera att du inte vill ha data om dina surfaktiviteter online övervakad och insamlad. I detta skede har ingen enhetlig teknikstandard för att känna igen och implementera DNT-signaler slutförts. Som sådan svarar vi för närvarande inte på DNT-webbläsarsignaler eller någon annan mekanism som automatiskt kommunicerar ditt val att inte spåras online. Om en standard för onlinespårning antas som vi måste följa i framtiden kommer vi att informera dig om denna praxis i en reviderad version av detta sekretessmeddelande.


9. HAR INNEHÅLLARE I KALIFORNIEN SÄRSKILDA SEKRETESSRÄTTIGHETER?


Kort sagt: Ja, om du är bosatt i Kalifornien beviljas du specifika rättigheter angående tillgång till din personliga information.


California Civil Code Section 1798.83, även känd som "Shine The Light"-lagen, tillåter våra användare som är bosatta i Kalifornien att begära och erhålla från oss, en gång om året och kostnadsfritt, information om kategorier av personlig information (om någon) vi avslöjats för tredje part för direktmarknadsföringsändamål och namn och adresser till alla tredje parter som vi delat personlig information med under det närmast föregående kalenderåret. Om du är bosatt i Kalifornien och vill göra en sådan begäran, vänligen skicka din begäran skriftligen till oss med hjälp av kontaktinformationen nedan.


Om du är under 18 år, bor i Kalifornien och har ett registrerat konto hos en tjänst, har du rätt att begära borttagning av oönskad data som du publicerar offentligt på tjänsterna. För att begära borttagning av sådan data, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan och inkludera e-postadressen som är kopplad till ditt konto och ett uttalande om att du bor i Kalifornien. Vi kommer att se till att uppgifterna inte visas offentligt på Tjänsterna, men tänk på att uppgifterna kanske inte tas bort helt eller helt från alla våra system (t.ex. säkerhetskopior, etc.).


10. GÖR VI UPPDATERINGAR AV DETTA MEDDELANDE?


Kort sagt: Ja, vi kommer att uppdatera detta meddelande vid behov för att följa relevanta lagar.


Vi kan uppdatera detta sekretessmeddelande då och då. Den uppdaterade versionen kommer att indikeras med ett uppdaterat "Reviderat" datum och den uppdaterade versionen kommer att träda i kraft så snart den är tillgänglig. Om vi gör väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kan vi meddela dig antingen genom att tydligt lägga upp ett meddelande om sådana ändringar eller genom att direkt skicka ett meddelande till dig. Vi uppmuntrar dig att läsa detta sekretessmeddelande ofta för att bli informerad om hur vi skyddar din information.


11. HUR KAN DU KONTAKTA OSS OM DETTA MEDDELANDE?


Om du har frågor eller kommentarer om detta meddelande kan du maila oss på contact@thegymgeek.co.uk eller per post till:


Union fighting 

11 Magnolia Close

SS8 0GD

__________

__________


12. HUR KAN DU GRANSKA, UPPDATERA ELLER RADERA DATA VI SAMLAR IN FRÅN DIG?


Baserat på gällande lagar i ditt land kan du ha rätt att begära tillgång till den personliga information vi samlar in från dig, ändra den informationen eller ta bort den under vissa omständigheter. För att begära att få granska, uppdatera eller radera din personliga information, vänligen skicka ett begärandeformulär genom att klicka på här. Vi kommer att svara på din förfrågan inom 30 dagar.

Komma i kontakt
Man Scanning a Product

Fraktpolicy

Hur det fungerar

Fraktpolicy
Tack för att du besöker och handlar hos UNION fighting. Följande är de villkor som utgör vår fraktpolicy.
Inrikes fraktpolicy
Bearbetningstid för leverans
Alla beställningar behandlas inom 2-3 arbetsdagar. Beställningar skickas eller levereras inte på helger eller helgdagar.
Om vi upplever en stor volym av beställningar kan leveranser försenas med några dagar. Vänligen tillåt ytterligare dagar i transit för leverans. Om det blir en betydande försening i leveransen av din beställning kommer vi att kontakta dig via e-post eller telefon.
Fraktpriser och leveransuppskattningar
Fraktkostnader för din beställning kommer att beräknas och visas i kassan.
Leveransförseningar kan ibland förekomma.
UNION strider fartyg till adresser över hela världen.
Vi erbjuder gratis leverans i Storbritannien på alla beställningar (endast fastlandet)
POSTNUMMER UTANFÖR STORBRITANNIEN FASTLANDET
Alla postnummer nedan kan medföra extra avgifter eller mindre förseningar på beställningar.
• Nordirland (BT)
• Skotska höglandet (AB, IV, DD, KW, KA, EH, ML, PA)
• Kanalöarna (JE, GY)
• Shetlandsöarna (HS, ZE)
• Isle of Man (IM)
• Isle of White (PO)
Leveransbekräftelse & orderspårning
Du kommer att få en leveransbekräftelse via e-post när din beställning har skickats med ditt spårningsnummer (om tillämpligt). Spårningsnumret kommer att vara aktivt inom 24 timmar.
Skadestånd
UNION fighting ansvarar inte för några produkter som skadats eller förlorats under frakten. Om du fick din beställning skadad, vänligen kontakta transportören för att göra en reklamation.
Vänligen spara allt förpackningsmaterial och skadade varor innan du lämnar in en reklamation.
Internationell fraktpolicy
Vi erbjuder frakt över hela världen, kostnader beräknas i kassan.
Om du beställer från oss utanför Storbritannien kan det tillkomma importtullar och skatter att betala för att få ditt paket. Dessa avgifter tas vanligtvis ut när beställningen når leveransadressen och du kommer att ansvara för betalningen av dessa.
Vi har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutse deras belopp. För ytterligare information kontakta ditt lokala tullkontor innan du gör din beställning.

Läs mer
Beverage Mug and a Laptop

Returer och återbetalningar

Hur det fungerar

Du kan avbryta och returnera en onlinebeställning inom 14 dagar efter mottagandet oavsett anledning. - Porto måste betalas för min kund.
Varan måste returneras till oss med alla etiketter och förpackningar i takt och i perfekt skick.
För varor som kommer in felaktiga får du 30 dagar på dig att returnera varan för full återbetalning.
Eventuella frågor, tveka inte att kontakta oss.

bottom of page