Trustpilot
top of page

Winkelbeleid

Omdat we er om geven

Bij unionfighting willen we onze klanten de meest plezierige winkelervaring bieden, een waardoor ze keer op keer terug zullen komen naar onze winkel. Daarom zijn wij van mening dat ons winkelbeleid eerlijk, duidelijk en transparant moet zijn. Hieronder vindt u een overzicht van al onze polissen. Als u de informatie die u zoekt niet kunt vinden, aarzel dan niet om vandaag nog contact met ons op te nemen!

Privacy bij vakbondsgevechten

Vertrouw ons met uw informatie

Bedankt dat je ervoor hebt gekozen om deel uit te maken van onze gemeenschap bij vakbondsgevechten, zaken te doen als vakbondsgevechten ("vakbondsgevechten", "wij", "ons", "onze"). We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens en uw recht op privacy te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring of onze praktijken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via:  contact@thegymgeek.co.uk .


Wanneer u onze website bezoekt  http://www.unionfighting.co.uk (de "Website"), gebruik onze mobiele applicatie, al naargelang het geval (de "App") en meer in het algemeen, gebruik een van onze diensten (de "Diensten", die inclusief de Website en App), stellen we het op prijs dat u ons uw persoonlijke gegevens toevertrouwt. Wij nemen uw privacy zeer serieus. In deze privacyverklaring proberen we je zo duidelijk mogelijk uit te leggen welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en welke rechten je ermee hebt. We hopen dat u even de tijd neemt om het aandachtig door te lezen, want het is belangrijk. Als er voorwaarden in deze privacyverklaring staan waarmee u niet akkoord gaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik van onze Services.


Deze privacyverklaring is van toepassing op alle informatie die wordt verzameld via onze Services (die, zoals hierboven beschreven, onze Website en App omvat), evenals alle gerelateerde services, verkoop, marketing of evenementen.


Lees deze privacyverklaring aandachtig door, want het zal u helpen begrijpen wat we doen met de informatie die we verzamelen.


INHOUDSOPGAVE


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?

3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?

4. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?

5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?

6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?

8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN FUNCTIES

10. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?

11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

12. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?


1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?


2. HOE GEBRUIKEN WIJ UW INFORMATIE?


Kortom: we verwerken uw gegevens voor doeleinden die gebaseerd zijn op legitieme zakelijke belangen, de uitvoering van ons contract met u, naleving van onze wettelijke verplichtingen en/of uw toestemming.


We gebruiken persoonlijke informatie die via onze Services is verzameld voor verschillende zakelijke doeleinden die hieronder worden beschreven. We verwerken uw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden op basis van onze legitieme zakelijke belangen, om een contract met u aan te gaan of uit te voeren, met uw toestemming, en/of om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. We geven de specifieke verwerkingsgronden aan waarop we ons baseren naast elk hieronder vermeld doel.


We gebruiken de informatie die we verzamelen of ontvangen:

  • Om u marketing- en promotieberichten te sturen. Wij en/of onze externe marketingpartners kunnen de persoonlijke informatie die u ons stuurt gebruiken voor onze marketingdoeleinden, als dit in overeenstemming is met uw marketingvoorkeuren. Wanneer we bijvoorbeeld interesse tonen in het verkrijgen van informatie over ons of onze Services, zich abonneren op marketing of anderszins contact met ons opnemen, zullen we persoonlijke informatie van u verzamelen. U kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-mails (zie " WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN " hieronder).

  • Lever gerichte advertenties aan u. We kunnen uw informatie gebruiken om gepersonaliseerde inhoud en advertenties te ontwikkelen en weer te geven (en samen te werken met derden die dit doen) die zijn afgestemd op uw interesses en/of locatie en om de effectiviteit ervan te meten.


3. WORDT UW INFORMATIE MET IEMAND GEDEELD?


Kortom: we delen alleen informatie met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen, om uw rechten te beschermen of om zakelijke verplichtingen na te komen.


We kunnen uw gegevens die we bewaren verwerken of delen op basis van de volgende rechtsgrond:

  • Toestemming: we kunnen uw gegevens verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens voor een specifiek doel te gebruiken.

  • Gerechtvaardigde belangen: we kunnen uw gegevens verwerken wanneer dit redelijkerwijs nodig is om onze legitieme zakelijke belangen te verwezenlijken.

  • Uitvoering van een contract: wanneer we een contract met u zijn aangegaan, kunnen we uw persoonlijke gegevens verwerken om te voldoen aan de voorwaarden van ons contract.

  • Wettelijke verplichtingen: we kunnen uw informatie vrijgeven waar we wettelijk verplicht zijn om dit te doen om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, overheidsverzoeken, een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure, zoals in reactie op een gerechtelijk bevel of een dagvaarding ( ook als reactie op overheidsinstanties om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten).

  • Vitale belangen: we kunnen uw informatie vrijgeven wanneer we denken dat het nodig is om mogelijke schendingen van ons beleid, vermoedelijke fraude, situaties met mogelijke bedreigingen voor de veiligheid van een persoon en illegale activiteiten te onderzoeken, te voorkomen of actie te ondernemen, of als bewijs in rechtszaken waarbij wij betrokken zijn.

Meer specifiek is het mogelijk dat we uw gegevens moeten verwerken of uw persoonlijke gegevens moeten delen in de volgende situaties:

  • Zakelijke overdrachten. We kunnen uw informatie delen of overdragen in verband met, of tijdens onderhandelingen over, een fusie, verkoop van bedrijfsactiva, financiering of overname van alle of een deel van ons bedrijf aan een ander bedrijf.


4. WORDT UW INFORMATIE INTERNATIONAAL OVERGEDRAGEN?


In het kort: we kunnen uw informatie overdragen, opslaan en verwerken in andere landen dan die van u.


Onze servers bevinden zich in. Als u onze Services van buitenaf gebruikt, houd er dan rekening mee dat uw informatie kan worden overgedragen aan, opgeslagen en verwerkt door ons in onze faciliteiten en door die derde partijen met wie we uw persoonlijke informatie kunnen delen (zie " WORDT UW INFORMATIE MET IEDEREEN GEDEELD? " hierboven), in en andere landen.


Als u inwoner bent van de Europese Economische Ruimte, hebben deze landen mogelijk niet noodzakelijk wetten op het gebied van gegevensbescherming of andere soortgelijke wetten die zo uitgebreid zijn als die in uw land. We zullen echter alle nodige maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beschermen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving.


5. HOE LANG BEWAREN WIJ UW INFORMATIE?


In het kort: we bewaren uw gegevens zo lang als nodig is om de in deze privacyverklaring uiteengezette doeleinden te bereiken, tenzij anders vereist door de wet.


We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet (zoals fiscale, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer bewaren dan de periode waarin gebruikers een account bij ons hebben.


Wanneer we geen voortdurende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we veilig uw persoonlijke gegevens op te slaan en te isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.


6. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?


Kortom: we streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.


We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze waarborgen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kan geen enkele elektronische verzending via internet of technologie voor informatieopslag gegarandeerd 100% veilig zijn, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet worden in staat om onze veiligheid te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is het verzenden van persoonlijke informatie van en naar onze Services op eigen risico. U mag alleen toegang krijgen tot de Services binnen een beveiligde omgeving.


7. WAT ZIJN UW PRIVACYRECHTEN?


In het kort: u kunt uw account op elk moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

Als u een inwoner bent van de Europese Economische Ruimte en u meent dat wij uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming. Hun contactgegevens vind je hier:  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies...  style = "lijnhoogte: 1.5;" rel="lijnhoogte: 1.5;" rel="lijnhoogte: 1.5;" rel="lijnhoogte: 1.5;" rel="regelhoogte: 1.5;">

Als u in Zwitserland woont, vindt u hier de contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten:  https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html <... class="block-component">


Als u vragen of opmerkingen heeft over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op:  contact@thegymgeek.co.uk .


Account Informatie


Als u op enig moment de informatie in uw account wilt bekijken of wijzigen of uw account wilt beëindigen, kunt u:

  • Log in op uw accountinstellingen en werk uw gebruikersaccount bij.

Op uw verzoek om uw account te beëindigen, zullen we uw account en informatie deactiveren of verwijderen uit onze actieve databases. We kunnen echter bepaalde informatie in onze bestanden bewaren om fraude te voorkomen, problemen op te lossen, te helpen bij onderzoeken, onze Gebruiksvoorwaarden af te dwingen en/of te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten.


Afmelden voor e-mailmarketing: u kunt zich op elk moment afmelden voor onze marketing-e-maillijst door op de afmeldlink te klikken in de e-mails die we sturen of door contact met ons op te nemen via de onderstaande gegevens. U wordt dan verwijderd van de marketing-e-maillijst. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde e-mails te sturen die nodig zijn voor het beheer en het gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden. Als u zich anders wilt afmelden, kunt u:

  • Neem contact met ons op via de verstrekte contactgegevens.


8. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR NIET-VOLGEN FUNCTIES


De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ("DNT")-functie of instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven om geen gegevens over uw online browse-activiteiten te laten controleren en verzamelen. In dit stadium is er nog geen uniforme technologiestandaard voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen. Als zodanig reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch uw keuze communiceert om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.


9. HEBBEN INWONERS VAN CALIFORNI SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?


In het kort: Ja, als u een inwoner van Californië bent, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke gegevens.


California Civil Code Section 1798.83, ook bekend als de "Shine The Light"-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om één keer per jaar gratis informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën van persoonlijke informatie (indien van toepassing) die wij hebben. openbaar gemaakt aan derden voor direct marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden met wie we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, dient u uw verzoek schriftelijk bij ons in via de onderstaande contactgegevens.


Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account bij een Service hebt, hebt u het recht om verwijdering te vragen van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Als u verwijdering van dergelijke gegevens wilt aanvragen, neemt u contact met ons op via de onderstaande contactgegevens, en vermeldt u het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig worden verwijderd van al onze systemen (bijv. back-ups, enz.).


10. MAKEN WE UPDATES AAN DEZE KENNISGEVING?


In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving indien nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetten.


We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangegeven met een bijgewerkte "Herziene" datum en de bijgewerkte versie zal van kracht worden zodra deze toegankelijk is. Als we materiële wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen duidelijk te plaatsen of door u rechtstreeks een kennisgeving te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.


11. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?


Als u vragen of opmerkingen heeft over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op:  contact@thegymgeek.co.uk  of per post naar:


Unie gevechten  

11 Magnolia Sluiten

SS8 0GD

__________

__________


12. HOE KAN U DE GEGEVENS DIE WIJ VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?


Op basis van de toepasselijke wetgeving van uw land hebt u mogelijk het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of in bepaalde omstandigheden te verwijderen. Om uw persoonlijke gegevens in te zien, bij te werken of te verwijderen, dient u een aanvraagformulier in door te klikken op  hier . We zullen binnen 30 dagen op uw verzoek reageren.

Neem contact op
Man Scanning a Product

verzendingsovereenkomst

Hoe het werkt

verzendingsovereenkomst
Bedankt voor uw bezoek aan en winkelen bij UNION fighting. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die deel uitmaken van ons verzendbeleid.
Binnenlands Verzendbeleid:
Verwerkingstijd zending
Alle bestellingen worden binnen 2-3 werkdagen verwerkt. Bestellingen worden niet verzonden of geleverd in het weekend of op feestdagen.
Als we een groot aantal bestellingen ontvangen, kunnen de verzendingen enkele dagen vertraging oplopen. Houd rekening met extra transportdagen voor levering. Als er een aanzienlijke vertraging optreedt in de verzending van uw bestelling, nemen we contact met u op via e-mail of telefoon.
Verzendtarieven & leveringsschattingen
Verzendkosten voor uw bestelling worden berekend en weergegeven bij het afrekenen.
Vertragingen in de levering kunnen soms voorkomen.
UNION-gevechtsschepen naar adressen over de hele wereld.
We bieden gratis verzending in het VK voor alle bestellingen (alleen vasteland)
POSTCODES BUITEN HET VERENIGDE STATEN VAN HET VERENIGD KONINKRIJK
Voor alle onderstaande postcodes kunnen extra kosten of kleine vertragingen bij bestellingen met zich meebrengen.
• Noord-Ierland (BT)
• Schotse Hooglanden (AB, IV, DD, KW, KA, EH, ML, PA)
• Kanaaleilanden (JE, GY)
• Shetland-eilanden (HS, ZE)
• Eiland Man (IM)
• Isle of White (PO)
Verzendbevestiging & Bestelling volgen
U ontvangt een e-mail met een verzendbevestiging zodra uw bestelling is verzonden, met daarin uw trackingnummer (indien van toepassing). Het trackingnummer is binnen 24 uur actief.
schade
UNION Fighting is niet aansprakelijk voor producten die tijdens verzending beschadigd of verloren zijn gegaan. Als je je bestelling beschadigd hebt ontvangen, neem dan contact op met de vervoerder om een claim in te dienen.
Bewaar alle verpakkingsmaterialen en beschadigde goederen voordat u een claim indient.
Internationaal verzendbeleid
Wij bieden wereldwijde verzending, kosten worden berekend bij het afrekenen.
Als u van buiten het VK bij ons bestelt, moeten er mogelijk invoerrechten en belastingen worden betaald om uw pakket te ontvangen. Deze kosten worden meestal geheven wanneer de bestelling het afleveradres bereikt en u bent verantwoordelijk voor de betaling hiervan.
We hebben geen controle over deze kosten en kunnen de hoogte ervan niet voorspellen. Neem voor meer informatie contact op met uw lokale douanekantoor voordat u uw bestelling plaatst.

Leer meer
Beverage Mug and a Laptop

Retourneren en terugbetalingen

Hoe het werkt

U kunt een online bestelling om welke reden dan ook binnen 14 dagen na ontvangst annuleren en retourneren. - De verzendkosten moeten worden betaald voor mijn klant.
Het artikel moet aan ons worden geretourneerd met alle labels en verpakking in tact en in perfecte staat.
Voor artikelen die defect aankomen, krijg je 30 dagen de tijd om het artikel te retourneren voor een volledige terugbetaling.
Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op.

bottom of page