Trustpilot
top of page

Cwestiynau Cyffredin

Beth yw'r opsiynau talu?

Mae croeso i bob Cerdyn Credyd a Debyd Mawr wrth y ddesg dalu ac mae'n ddiogel gan ddefnyddio'r darparwyr a ddewiswyd gennym.
Derbynnir Apple Pay a Paypal.
Gellir cwblhau taliadau bacs hefyd ar gais.

Beth yw eich polisi dychwelyd?

Gallwch ganslo a dychwelyd archeb ar-lein cyn pen 14 diwrnod o ddyddiad y pryniant am unrhyw reswm. - Rhaid talu cost postio am fy nghwsmer.
Rhaid dychwelyd eitemau mewn cyflwr perffaith a chynnwys yr holl labeli a deunydd pacio mewn tact.
Ar gyfer eitemau sy'n cyrraedd yn ddiffygiol, cewch 30 diwrnod i ddychwelyd yr eitem am ad-daliad llawn.
Unrhyw gwestiynau peidiwch ag oedi cyn cysylltu â ni.

Ydych chi'n cynnig cardiau rhodd?

Gallwn gynnig cod disgownt i'r gwerth gofynnol i'w hawlio wrth y ddesg dalu. 
Bydd y cod wedi'i deilwra'n arbennig ar gyfer y person rydych chi'n prynu amdano.

Ble dych chi'n llongio?

Rydym yn cynnig tir mawr y DU Am Ddim  danfon ar bob archeb (ac eithrio  Ucheldiroedd, Ynysoedd Ar y Môr a Gogledd Iwerddon)
Mae llongau ledled y byd yn bosibl ac yn cael ei gyfrif wrth y ddesg dalu yn seiliedig ar Leoliad a phwysau.

bottom of page